Har du lyst til å vite mer om det spennende arbeidet med immateriell kulturarv som foregår i Norge, Norden – og i resten av verden? Kontakt oss gjerne om du ønsker informasjon!

Instruktørene som har gjennomgått opplæring i regi av UNESCO kan gi kurs i konvensjonen om vern av immateriell kulturarv, og veilede miljøer i å lage fortegnelser over deres immaterielle kulturarv. De fleste instruktørene har formidling som del av sine arbeidsoppgaver, men eventuelle kostnader ved kurs må avtales i det enkelte tilfelle.

Konvensjonen vil synliggjøre mangfoldet av immateriell kulturarv basert på tradisjonsbærernes premisser. Det er gjennomført to av tre instruktørkurs i UNESCO konvensjonen om immateriell kulturarv i Norge/Norden.

immateriellkulturarv

Bildetekst:
Kurset «Community based inventorying» med UNESCO instruktørene Harriet Deacon og Rieks Smeets hadde 24 deltakere fra nordiske land (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grønland) inkludert observatører, og 6 masterstudenter (Erasmus mundus + Choreomundus) fra Kina, Italia, Mongolia, Nepal, Filippinene og Romania.

Instruktører

Navn Institusjon Type

Dag Feldborg

Eivind Falk

Norsk Håndverksinstistutt NGO, akkreditert

Ivar Mogstad

Maj Vester Larsen

Marit Stranden

Sjur Viken

Norsk senter for folkemusikk og folkedans NGO, akkreditert

Solveig Torgersen Grinder

Jorid Martinsen

Norsk husflid NGO, akkreditert
Tore Friis-Olsen Forbundet KYSTEN NGO, søkt akkreditering
Johan Einar Bjerkem

Stiftinga Hilmar Alexandersen ‐ Midtnorsk

senter for folkemusikk og folkedans

NGO

Gudrun

Ingimundardottir

ÞjóðList/ FolkArt Ltd/ (Island) NGO
Meg Nömgård Berättarnätet Kronobergs (Sverige) Museum / NGO
Jan T Karlsen Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR) Nasjonal minoritet
Anne Karen Hætta Árbediehtoprošeakta/ Árbediehtuprosjektet Sámi allaskuvla/Samisk høgskole Universitet/ høyskole

Egil Bakka

Gediminas Karoblis

Siri Mæland

Anne Margrete Fiskvik

NTNU, Choreomundus ‐ International master in

Dance Knowledge, Practice, and Heritage

Universitet/ høyskole
Per Berntsen Høgskolen I Sør‐Trøndelag Universitet/ høyskole
Johanna Björkholm Ekspert i finsk kommite for immateriell kulturarv (Finland) Universitet/ høyskole
Ellen Width Midt-Troms Museum Museum
Camilla Rossing Norsk institutt for bunad og folkedrakt Museum

Audun Kjus

Thomas Michael Walle

Norsk Folkemuseum Museum

Søren Nielsen

 

Vikingeskibsmuseet, Roskilde, (Danmark) Museum
Atle Ove Martinussen Museumssenteret i Hordaland Museum
Beate Strøm Beate Strøm Cultural Consultancy Ekspert

Observatører

Navn Land
Hildegunn Bjørgen Norsk Kulturråd
Manumina Lund Jensen Nunatta Katersugaasivia / Greenland National Museum
Marsio, Leena National Board of Antiquities, Finland
Annika Sjöberg

Institutet för språk och

Folkminnen, Sverige

Julia Włodarczyk The National Heritage Board of Poland

Kurset «Community based inventorying» ble arrangert i Trondheim ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans 19.-23. oktober 2015 med UNESCO instruktører. Tilbud om kursdeltakelse gikk ut til deltakerne fra det første kurset «Training-of-trainers workshop» arrangert i 2014. I tillegg ble det supplert med flere deltakere for bredere representasjon nordisk og ut fra bakgrunn. Invitasjonene ble sendt etter forslag fra instruktørgruppen. Kurset brukte undervisningsmaterialet til UNESCO og var støttet av Kulturrådet og Den norsk UNESCO kommisjonen.

UNESCO_logo_norsk_copy.jpg

kulturraadet_sort_stor.png

  

 

 

Postadresse:
Norsk senter for folkemusikk og folkedans
Dragvoll, Idrettssenteret
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Loholt Allé 81
Dragvoll, Idrettssenteret,4. etasje
(7049 Trondheim)

E-post:
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

 

Sff alle rettigheter | admin | adminb | Webside levert av fagtrykk.no

Ekstra informasjon