Kurs immateriell kulturarvDet er gjennomført et instruktørkurs i UNESCO konvensjonen om immateriell kulturarv. Målet var å bygge en nordisk gruppe av instruktører som etter gjennomført kurs er kvalifiserte til å

-integrere immateriell kulturarv i undervisningsopplegg (i studier som inkluderer immateriell kulturarv)
-kunne være instruktører i konvensjonen for andre (organisasjoner, søkere osv.)
-spre informasjon om immateriell kulturarv etter UNESCO konvensjonen for lokale miljøer

Under er en liste over personer som kan kontaktes for å holde kurs i informasjon om konvensjonen. Vi oppfordrer til at instruktører inviteres i par etter UNESCO modellen siden instruktørene også er i en læringsprosess. De fleste instruktørene har formidling som del av sine arbeidsoppgaver, men eventuelle kostnader ved kurs må avtales i hvert enkelt tilfelle. Alle instruktørene har en generell kunnskap om konvensjonen og kan undervise utenfor sitt domene.

 

Navn Institusjon Type
Anne Karen Hætta Árbediehtoprošeakta/ Árbediehtuprosjektet Sámi allaskuvla/Samisk høgskole Universitet/ høyskole
Anne Margrete Fiskvik NTNU, Dansevitenskap Universitet/ høyskole
Atle Ove Martinussen Museumssenteret i Hordaland Museum
Audun Kjus Norsk Folkemuseum Museum
Beate Strøm Beate Strøm Cultural Consultancy Enkeltpersonforetak
Dag Feldborg Norsk håndverksinstitutt NGO
Egil Bakka NTNU, Dansevitenskap, Choreomundus ‐ International master in Dance Knowledge, Practice, and Heritage Universitet/ høyskole
Eivind Falk Norsk håndverksinstitutt NGO
Gediminas Karoblis NTNU, Dansevitenskap, Choreomundus ‐ International master in Dance Knowledge, Practice, and Heritage Universitet/ høyskole
Gudrun Ingimundardottir FolkArt Ltd, Siglufjörður, Island NGO
Ivar Mogstad Norsk senter for folkemusikk og folkedans NGO
Jan T Karlsen Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR) NGO
Johan Einar Bjerkem Stiftinga Hilmar Alexandersen ‐ Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans NGO
Johanna Björkholm Nordic Folkloristic, Åbo Akademi, Finland Universitet/ høyskole
Maj Vester Larsen Norsk senter for folkemusikk og folkedans NGO
Marit Stranden Norsk senter for folkemusikk og folkedans NGO
Meg Nömgård Berättarnätet Kronobergs/The storytelling network of Kronoberg/Museum of Legends (Sweden) Museum / NGO
Per Berntsen Høgskolen i Sør‐Trøndelag University (HiST) Universitet/ høyskole
Siri Mæland NTNU, Dansevitenskap, Choreomundus ‐ International master in Dance Knowledge, Practice, and Heritage Universitet/ høyskole
Solfrid Trydal Norsk institutt for bunad og folkedrakt NGO
Søren Nielsen Vikingeskibsmuseet, Roskilde, Denmark Museum
Thomas Michael Walle Norsk Folkemuseum Museum

Kurset «Training-of-trainers workshop» ble arrangert i Trondheim ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans i samarbeid med Norsk Håndverksinstitutt 12.-16. mai 2014 med UNESCO instruktører. Kurset var støttet av Kulturrådet og Den norsk UNESCO kommisjonen.

Tilbud om kursdeltakelse gikk ut til miljøer i Norge under alle de fem domeneområdene som er nevnt i konvensjonen, og det ble gitt tilbud om plass til representanter/miljø fra de ulike nasjonale minoritetene. Det ble også invitert deltagere fra nordiske land. Kriteriene for invitasjon var kjennskap til konvensjonen, kunnskap innen minst et av domenene og undervisningserfaring.

UNESCO_logo_norsk_copy.jpgkulturraadet_sort_stor.png

 

Instruktørkurs: UNESCO konvensjonen om immateriell kulturarv på nasjonalt nivå

  

 

 

Postadresse:
Norsk senter for folkemusikk og folkedans
Dragvoll, Idrettssenteret
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Loholt Allé 81
Dragvoll, Idrettssenteret,4. etasje
(7049 Trondheim)

E-post:
Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

 

Sff alle rettigheter | admin | adminb | Webside levert av fagtrykk.no

Ekstra informasjon